Informace o nás / About us

Vesnička Polepy se nachází 2 km od města Kolína v Polabské nížině asi 60 km od Prahy ve Středočeském kraji.

Polepy mají něco přes 500 obyvatel, fotbalové hřiště, hospodu, autobusovou zastávku, obecní úřad, knihovnu, kapličku... Vesnicí také protéká potok Polepka.

Když jsme v Polepech postavili náš dům a přestěhovali jsme se z Prahy na venkov, rozhodl můj manžel, že si pořídíme psa !!!  „Pane bože“ říkala jsem si, jako by nestačilo žít v tomhle zapadákově, ještě ke všemu psa. Já holka z paneláku a pes… Manžel rozhodl, že pes bude velký a chlupatý. Nakonec jsem souhlasila, s podmínkou, že pes do domu nesmí a bude pobývat pouze venku na zahradě (já naivka…)

Za několik dní jsme navštívili známého, který choval berňáky. Z návštěvy jsme jeli špinaví, oslintaní, šťastní a rozhodnuti, že to je pes právě pro nás. Za pár týdnů jsme si jeli pro naši první berňačku Bonie Wimpego do Českých Budějovic. A tak to všechno začalo…

A co naši pejsci nejraději dělají? Lítají po polích, honí zajíce (které nikdy nedohoní – zajíc má vždy náskok zhruba půl kilometru), koupou se ve zdejším rybníce (zde loví žáby – fuj!), hrají si na zahradě (někdy hry spíš připomínají  boj) a spí.  Milují naši společnost ať venku nebo doma. Užívají si sníh, kterého je u nás poskrovnu. Naši psi jsou součástí rodiny, všude jezdí s námi (pokud to aspoň trochu jde) a trávíme s nimi veškerý volný čas.

 

Polepy is the village near Kolín, the town in Elbes lowlands, which is 60km away from Prague.

In Polepy lives more then 500 inhabitants and you will find here a playground, pub, municipal authority, public library or us.

After we had finished our house in Polepy, we moved from Prague to the countryside and there my husband decided that we should acquire a dog! I said „God land“, I must live in this backwoods and on top of all a dog, which will be big and hairy. At the end I was agree, but providing that this dog will live only          outdoor. How I was easy-going? Two days later we visited our friend who breeds Bernese mountain dogs. From visit we were leaving dirty and slobbery but happy and already we have decided that this dog is just for us. By a few weeks we went to České Budějovice for our first female Bernese mountain dog which was called Bonie Wimpego.And such the all begin…

What do our dogs for choice?

They like running in the fields, hunt rabbits, but they have never catch them up, because rabbits are always in lead about half kilometer, bathe in the local pond and hunt frogs there, play in the garden or sleep. They are friends with other local dogs.They love to be with us and do not matter if it is outside or inside. Our dogs are integral part of our family so we organize all activities with regard to them and if it is just a little bit possible we spend all our playtime together.

 

Historie/History

Naše chovatelská stanice byla založena roku 2005 pod reg. číslem 1359/05 jako mezinárodně chráněná chovatelská stanice a je zanesena do registru chovatelských stanic FCI. Jsme členy Čekomoravské kynologické unie.

 

Our kennel was founded in 2005 under registration number 1359/05 as an internationally protected breeding station and is entered in the register kennel FCI.

 

Jsme členy těchto klubů / We are a member of these clubs:

 

KŠSP (Klub švýcarských salašnických psů) - CZ

SKŠSP (Slovenský klub švajčiarských salašnických psov) - SK

MBE (Magyar Bernipázstor Egyesület) - HU

Naši psi jsou krmeni přirozenou stravou - syrovým masem, syrovým ovocem a zeleninou.

Naši psi jsou krmeni přirozenou stravou - syrovým masem, syrovým ovocem a zeleninou.

Kontakt

Ing. Erika Hřebejková Polepy 226
280 02 Kolín
Czech Republic
+420 603 877 836 ehrebejkova@seznam.cz